AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği İlk Olağan Genel Kurul Çağrısı

AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği İlk Olağan Genel Kurul Çağrı Metni
 
Tarih ve Karar Numarası: 14/09/2014 tarihli 2014/5 sayılı karar numarası
 
Değerli AGEDER Üyesi
 
Dernek yönetim kurulunun almış olduğu 14/09/2014 tarihli 2014/5 sayılı kararı gereği; toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca aşağıda belirtilen dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan siz değerli üyelerimizi derneğimizin ilk olağan genel kurul toplantısına davet ediyoruz. Birinci toplantı 29/09/2014 günü saat 15:00’da aşağıda belirtilen dernek adresinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya katılımda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise aynı dernek adresinde 30/10/2014 günü saat 15:00’da yeter sayı aranmaksızın aynı gündem maddeleriyle toplantı gerçekleştirilecektir.
 
 

 
Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.
 
 
Gündem Maddeleri
1. Yoklama ve açılış,
2. Divan heyeti seçimi,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
5. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
6. Taşınmaz mal satın alma ve taşınmazlarla ilgili olarak yönetim kurulu yetkilendirmesi
7. Dilek, temenniler
8. Kapanış.
 
Nermin Taşoğulları
AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 

GENEL KURUL TOPLANTI ADRESLERİ

Birinci Toplantı Tarihi ve Adresi:
29/09/2014 15.00
Dernek Merkezi
Saraylar Mah. Demirciler Cad. 464 Sok. Subaşıoğlu İşhanı No:10 Dükkan No:24 Denizli

İkinci Toplantı Tarihi ve Adresi:

29/09/2014 tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda 30/10/2014 15.00 tarihinde
Dernek Merkezi
Saraylar Mah. Demirciler Cad. 464 Sok. Subaşıoğlu İşhanı No:10 Dükkan No:24 Denizli