AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği 3. Olağan Genel Kurul Çağrı Metni

Tarih ve Karar Numarası: 06/03/2021  tarihli 2021/48 sayılı karar numarası
 
Değerli AGEDER Üyesi
 
Dernek yönetim kurulunun almış olduğu  06/03/2021  tarihli 2021/48 sayılı karar gereği; toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca aşağıda belirtilen dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan siz değerli üyelerimizi derneğimizin üçüncü olağan genel kurul toplantısına davet ediyoruz. Birinci toplantı 28/03/2021 günü saat 12:00’de aşağıda belirtilen adreste gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya katılımda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise aynı adreste 24/04/2021 günü saat 12:00’de yeter sayı aranmaksızın aynı gündem maddeleriyle toplantı gerçekleştirilecektir. 
 

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim. 
 
Gündem Maddeleri (Gündeme ihtiyaçlara göre ek maddeler eklenebilir)
 
1.Yoklama ve açılış,
2. Divan Heyeti seçimi
3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması, 
4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış
 
Nermin TAŞOĞULLARI
AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
GENEL KURUL TOPLANTI ADRESLERİ
 
Birinci Toplantı Tarihi ve Adresi:
28/03/2021    12:00  
Mehmetçik Mahallesi 2576 Sokak No:34/B Pamukkale/DENİZLİ
 
 
İkinci Toplantı Tarihi ve Adresi:  
28/03/2021 tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda  24/04/2021  12:00 tarihinde
Mehmetçik Mahallesi 2576 Sokak No:34/B Pamukkale/DENİZLİ