AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği 2. Olağan Genel Kurul Çağrısı

AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği 2. Olağan Genel Kurul Çağrı Metni
 
Tarih ve Karar Numarası: 03/04/2017 tarihli 2017/15 sayılı karar numarası
 
Değerli AGEDER Üyesi
 
Dernek yönetim kurulunun almış olduğu 03/04/2017 tarihli 2017/15 sayılı kararı gereği; toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca aşağıda belirtilen dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan siz değerli üyelerimizi derneğimizin ikinci olağan genel kurul toplantısına davet ediyoruz. Birinci toplantı 30/04/2017 günü saat 10:00’da aşağıda belirtilen dernek adresinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya katılımda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise aynı dernek adresinde 21/05/2017 günü saat 10:00’da yeter sayı aranmaksızın aynı gündem maddeleriyle toplantı gerçekleştirilecektir.
 
 

 
Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.
 
 
Gündem Maddeleri (Gündeme ihtiyaçlara göre ek maddeler eklenebilir)
1. Yoklama ve açılış,
2. Divan heyeti seçimi,
3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.
Nermin Taşoğulları
AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 

GENEL KURUL TOPLANTI ADRESLERİ

Birinci Toplantı Tarihi ve Adresi:
30/04/2017 10.00
Dernek Merkezi
Saraylar Mah. 464 Sokak Dış Kapı No:1 Durmuşali Çoban İş Merkezi  İç Kapı No:15 Merkezefendi / Denizli

İkinci Toplantı Tarihi ve Adresi:

30/04/2017 tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda 21/05/2017 10.00 tarihinde
Dernek Merkezi

 Saraylar Mah. 464 Sokak Dış Kapı No:1 Durmuşali Çoban İş Merkezi  İç Kapı No:15 Merkezefendi / Denizli