BLOG

Türkiye’den ve Dünyadan 15 Başarılı Sosyal Girişim Örneği

1) Better World Books
Kullanılmayan kitapların internet üzerinden ekstra para için satışa çıkarılmasıyla başlayan, ardından okuma yazma oranını yükseltmeyi amaçlayarak kurulan Better World Books; 2002’den beri bağışladığı kitaplar, geri dönüşüme ve kütüphanelere katkısıyla tebrik edilesi bir platform haline geldi. Birçok yerde bulamadığınız, ikinci el kitapları uygun fiyata burada bulabilir ve Türkiye’ye ücretsiz kargo ile teslim alabilirsiniz. Ayrıca kitap satın aldığınız gibi kitap bağışı da yapabilirsiniz!
Read More

Türkiye’de Gönüllüsü Olabileceğiniz Sivil Toplum Kuruluşları

Toplum Gönüllüleri Vakfı
Toplum Gönüllüleri Vakfı, toplum için elinden gelen her şeyin fazlasını yapan, her zaman daha fazla çalışan güzel insanların bir arada olduğu bir vakıf. Hemen hemen her alanda fayda sağlamak için uğraşıyorlar ve birçok konuda gönüllülere ihtiyaçları var, özellikle gençlik çalışmaları üzerine ağırlık veren ve onların hakları için çalışan bu organizasyona dahil olabilmeniz için üniversiteleriniz de bulunan temsilcileriniz ile iletişime geçmeniz veya sayfayı incelemeniz yeterli olacaktır: TOG
Read More

Gönüllü Çalışmanıza Vesile Olan 13 İnternet Sitesi

İçinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişiye gönüllü denir diyor Wikipedia. Belki üzerimize düşen etik sorumluluğu yerine getirmek, belki tecrübe etmek, belki de sadece yardımcı olmak için çeşitli STK, oluşum, dernek gibi benzer kurumlarda gönüllü çalışarak yer alıyoruz.
Read More

Arı Sevgisiyle Gelen Girişimcilik

Çocuklar yetişkinlere oranla, başarısızlık gibi bir korkuları olmadıkları için denemeye ve yönlendirmeye açıktırlar. Size bahsedeceğimiz bu girişimin ana karakteri olan Mikaila Ulmer da ailesinin yönlendirmesi sonucuyla başarılı bir girişime imza atan bir çocuk girişimci.
Read More

AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği 2. Olağan Genel Kurul Çağrısı

AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği 2. Olağan Genel Kurul Çağrı Metni
 
Tarih ve Karar Numarası: 03/04/2017 tarihli 2017/15 sayılı karar numarası
 
Değerli AGEDER Üyesi
 
Dernek yönetim kurulunun almış olduğu 03/04/2017 tarihli 2017/15 sayılı kararı gereği; toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca aşağıda belirtilen dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan siz değerli üyelerimizi derneğimizin ikinci olağan genel kurul toplantısına davet ediyoruz. Birinci toplantı 30/04/2017 günü saat 10:00’da aşağıda belirtilen dernek adresinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya katılımda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise aynı dernek adresinde 21/05/2017 günü saat 10:00’da yeter sayı aranmaksızın aynı gündem maddeleriyle toplantı gerçekleştirilecektir.
 
 
 
Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.
 
 
Gündem Maddeleri (Gündeme ihtiyaçlara göre ek maddeler eklenebilir)
1. Yoklama ve açılış,
2. Divan heyeti seçimi,
3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.
Nermin Taşoğulları
AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 

GENEL KURUL TOPLANTI ADRESLERİ

Birinci Toplantı Tarihi ve Adresi:
30/04/2017 10.00
Dernek Merkezi
Saraylar Mah. 464 Sokak Dış Kapı No:1 Durmuşali Çoban İş Merkezi  İç Kapı No:15 Merkezefendi / Denizli

İkinci Toplantı Tarihi ve Adresi:

30/04/2017 tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda 21/05/2017 10.00 tarihinde
Dernek Merkezi

 Saraylar Mah. 464 Sokak Dış Kapı No:1 Durmuşali Çoban İş Merkezi  İç Kapı No:15 Merkezefendi / Denizli

AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği İlk Olağan Genel Kurul Çağrısı

AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği İlk Olağan Genel Kurul Çağrı Metni
 
Tarih ve Karar Numarası: 14/09/2014 tarihli 2014/5 sayılı karar numarası
 
Değerli AGEDER Üyesi
 
Dernek yönetim kurulunun almış olduğu 14/09/2014 tarihli 2014/5 sayılı kararı gereği; toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca aşağıda belirtilen dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan siz değerli üyelerimizi derneğimizin ilk olağan genel kurul toplantısına davet ediyoruz. Birinci toplantı 29/09/2014 günü saat 15:00’da aşağıda belirtilen dernek adresinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya katılımda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise aynı dernek adresinde 30/10/2014 günü saat 15:00’da yeter sayı aranmaksızın aynı gündem maddeleriyle toplantı gerçekleştirilecektir.
 
 
 
Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.
 
 
Gündem Maddeleri
1. Yoklama ve açılış,
2. Divan heyeti seçimi,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
5. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
6. Taşınmaz mal satın alma ve taşınmazlarla ilgili olarak yönetim kurulu yetkilendirmesi
7. Dilek, temenniler
8. Kapanış.
 
Nermin Taşoğulları
AGEDER – Aktif Gönüllü Gençler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 

GENEL KURUL TOPLANTI ADRESLERİ

Birinci Toplantı Tarihi ve Adresi:
29/09/2014 15.00
Dernek Merkezi
Saraylar Mah. Demirciler Cad. 464 Sok. Subaşıoğlu İşhanı No:10 Dükkan No:24 Denizli

İkinci Toplantı Tarihi ve Adresi:

29/09/2014 tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda 30/10/2014 15.00 tarihinde
Dernek Merkezi
Saraylar Mah. Demirciler Cad. 464 Sok. Subaşıoğlu İşhanı No:10 Dükkan No:24 Denizli